ANBI

Stichting de zes samenwerkende musea in Nederland,
Bergstraat 32 3811 NJ, Amersfoort

Fiscaal nummer: 856793851

De stichting heeft ten doel het samenstellen, inrichten, organiseren en promoten van reizende tentoonstellingen, puttend uit museale depots, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur (onbezoldigd)

Voorzitter:
Ad Geerdink, directeur Westfries Museum

Secretaris:
Hugo ter Avest directeur Gemeentemuseum het Hannemahuis, Harlingen

Penningmeester:
Femke Haijtema, directeur Museum Gouda

 

Meerjarenbeleidsplan M5
Jaarrekening 2017 – M5
Jaarrekening 2018 – M5
Jaarrekening 2019 – M5
Jaarrekening 2020 – M5
Jaarrekening 2021 – M6
Jaarrekening 2022 – M6
Match Plan
Evaluatie Match