ANBI

Stichting de vijf samenwerkende musea in Nederland,
Bergstraat 32 3811 NJ, Amersfoort

Fiscaal nummer: 856793851

De stichting heeft ten doel het samenstellen, inrichten, organiseren en promoten van reizende tentoonstellingen, puttend uit museale depots, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur (onbezoldigd)

Voorzitter:
Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen

Secretaris:
Cees Meijer, directeur Museum Het
Markiezenhof, Bergen op Zoom

Penningmeester:
Marc de Beyer, directeur Museum Gouda

 

Projectplan Koele Wateren
Jaarrekening 2017 – M5
Jaarrekening 2018 – M5