VTS

In iedere museumles staat kijken naar kunst centraal, aan de hand van een bijzondere kunstbeschouwingsmethode: Visual Thinking Strategies, kortweg VTS. De onderstaande film geeft een goed beeld van deze methode.

De aangeboden educatie-bestanden op deze website zijn gratis te downloaden en als lesmateriaal te gebruiken (digibordlessen PO en VO).

Dit educatief programma bij de exposities van Schatten uit het Rijks bestaat uit een aantal onderdelen. Na een voorbereidende digibord-les op school, kunt u een museumles in het museum volgen op basis van VTS.

Wat is Visual Thinking Strategies?

Visual Thinking Strategies (VTS) is samen te vatten als een ‘kijkles’. Het is een op discussie gebaseerde methode om naar kunst te kijken. Het is specifiek ontwikkeld voor musea, onderwijs en zorg. Door middel van deze methode leert de leerling om in een open gesprek verschillen en overeenkomsten waar te nemen, gestructureerd en met gerichte aandacht voor de kunst én elkaar. Onder begeleiding van een gecertificeerde VTS-gespreksleider (opgeleid door VTS Nederland), worden leerlingen uitgenodigd om zonder oordeel te kijken en te luisteren. Hierdoor bouw je voort op elkaars zienswijze. Omdat alle perspectieven waardevol zijn ontstaat zelfvertrouwen, wordt het kritisch denken aangescherpt, de woordenschat verrijkt, wordt een appèl gedaan op creatief, associatief en reflecterend vermogen en verbindt de leerling zich persoonlijk met een kunstwerk.

Meer informatie voor docenten

Museumbezoek

De les Samen kijken = meer zien in het museum duurt 60 minuten. Na een korte uitleg over de tentoonstelling en de methode VTS, gaan de leerlingen een aantal schilderijen volgens deze methode bespreken. De museumdocent fungeert hierbij als de gespreksleider, die het gesprek opent en leidt door middel van 3 open vragen:

  • Wat gebeurt er in deze afbeelding?
  • Wat maakt dat je dit ziet in deze afbeelding?
  • Wat kunnen we nog meer ontdekken?

De rol van gespreksleider is het gesprek te faciliteren volgens een vast patroon, waardoor de leerlingen worden uitgenodigd en gestimuleerd om het werk goed te bekijken en deel te nemen aan het gesprek. Het gesprek neemt ca. 10 tot 15 minuten per schilderij in beslag. We bekijken zo enkele schilderijen.