Stadslucht maakt Vrij

Welkom bij het lesmateriaal ‘Stadslucht maakt Vrij’, dat een aanvulling is op de expositie Hoge Luchten – Schatten uit het Rijks, die te zien is in Harlingen, Zutphen, Bergen op Zoom, Hoorn en Gouda.

Centraal staat de onderzoeksvraag ‘Wat betekent vrijheid voor jou in je eigen stad?’. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek wat dit voor iedereen betekent en daarna verwerken zij dit op een creatieve manier.

Wat betekent vrijheid voor jou in je eigen stad?

Videoportretten

Kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek maken per stad videoportretten die een antwoord geven op deze vraag. De videoportretten zijn te bekijken in het museum waar op dat moment Hoge Luchten als expositie te zien is (en online via het lesmateriaal).

Neem contact op met je lokale museum voor alle educatieve lesmogelijkheden rondom de expositie Hoge Luchten.

Downloads

Hieronder kun je het materiaal downloaden.

De link naar de video portretten vind je in de PowerPoint presentatie en je komt er ook via www.vimeo.com/hogeluchten

Wat is het precies?

Leerlingen verkennen het thema vrijheid, wat betekent het voor hunzelf en voor iemand anders? Wat geeft jou een gevoel van Vrijheid? Daarna volgt een muzische verwerking van wat voor hen de essentie is van vrijheid. Een muzische verwerking is een creatieve, kunstzinnige verwerking, bijvoorbeeld door middel van beeldende vorming, muziek, literatuur, toneel of dans.

Hoe gebruik je het?

De les is zo gemaakt dat iedere docent voor zich kan bepalen hoe lang je met de les aan de slag wilt en hoe uitgebreid je de verwerking wilt maken. Print voor alle leerlingen een werkblad uit. Via de PowerPoint loodst de docent de klas vanzelf door alle onderdelen heen.

De antwoorden op de vragen die gesteld worden in de PowerPoint kunnen de leerlingen invullen op de werkbladen. Leerlingen gebruiken een handig stappenplan om de afspraken vast te leggen en hun project vorm te geven. Aan het einde van het project worden de uitkomsten aan elkaar gepresenteerd.

Voor wie is het geschikt?

Dit lesmateriaal is geschikt voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs, maar ook voor groep 8 van het Basis Onderwijs. Het bestaat uit een Docentenhandleiding, een Werkblad voor leerlingen en een PowerPoint presentatie met leuke animaties en in de diavoorstellingsmodus handige verborgen aanvullende info voor de leraar.

Hedendaags verhaal

Stadlucht maakt Vrij is gemaakt als hedendaagse component bij de 39 schilderijen van het Rijksmuseum die in de tentoonstellingen Hoge Luchten te zien zijn. Het is gemaakt door Martin en Inge Riebeek. Zij werken al meer dan twintig jaar samen als kunstenaarsduo. In hun inmiddels omvangrijke oeuvre spelen ontmoeting een belangrijke rol. Elf jaar geleden startten ze met The Essential, een serie videoportretten.

Op straat nodigen ze toevallige voorbijgangers uit om voor de camera te vertellen wat op dit moment voor hun essentieel is in het leven. De antwoorden worden in één keer opgenomen. Inmiddels hebben ze 23 landen bezocht en vertellen ruim 500 mensen hun persoonlijke verhaal. Zie www.the-essential.nl

Stadslucht maakt Vrij (voorheen: ‘It is in the Air’) is het hedendaagse onderdeel van Hoge Luchten. Hiervoor brengen Martin en Inge Riebeek steeds inwoners uit de steden Harlingen, Zutphen, Bergen op Zoom, Gouda en Hoorn in beeld. Deze stedelingen geven antwoord op de vraag: Wat betekent vrijheid voor jou in je eigen stad? Het zijn toevallige ontmoetingen die indringende portretten opleveren. Geen oppervlakkige straatinterviews, maar een waarheidsmoment, een waarachtig verhaal. Ontwapenend en oprecht. Het geheel van de portretten geeft een divers beeld van de identiteit van de stad en de mate waarin de vrijheid in de stad ervaren wordt.

Praktische uitvoering lesmateriaal

Het materiaal is zo opgezet dat een uitgebreide voorbereiding voor de docent niet nodig is. Het lesmateriaal kan ingezet worden na een educatief bezoek aan het museum, maar kan ook zonder museumbezoek opgepakt worden.

Wat moet je doen?

  • Download alle materialen van deze pagina (3 files).
  • Lees alles een keer door om te weten waar het over gaat en wat de bedoeling is. In de docentenhandleiding staat ook per dia beschreven waar het over gaat en ook de aanvullende informatie is daar te vinden.
  • Print voor alle leerlingen een werkblad.
  • Test de PowerPoint zodat je bij de videoportretten kunt komen en je globaal weet wat erin staat; in de ‘Presentatorweergave’ kan de docent onder de dia extra notities zien om het verhaal te vertellen. Vaak is dat aanvullende informatie, soms wordt daar structureler opgesomd wat ook in de dia te zien is.
  • Gebruik de Powerpoint in de klas, spreek samen af wat de muzische verwerking wordt. De criteria worden door de docent zelf bepaald.
  • Presentaties van de verwerkingen.

Tip: gebruik een Rijksstudio!

Het Rijksmuseum heeft haar collectie online toegankelijk gemaakt via de Rijksstudio. Via www.rijksmuseum.nl/rijksstudio kun je je aanmelden en simpel een online account aanmaken. Hiermee kun je gemakkelijk verschillende schilderijen op naam of op trefwoord zoeken. Of je zoekt op ‘Hoge Luchten’ in de Verzamelingen. Handig om een schilderij helemaal uit te vergroten, te downloaden of om inspiratie op te doen!