Westfries Museum

Het educatief programma bij de expositie Lage Landen bestaat uit een aantal onderdelen. Na een voorbereidende digibord-les op school, kunt u een museumles in het museum volgen op basis van VTS. Na afloop is een verwerkingsopdracht mogelijk, waarbij de leerlingen reflecteren op het museumbezoek, door middel van tekenen, schilderen, knutselen of een schrijfopdracht. Deze opdrachten worden opgenomen in “Mijn Lage Land – digitaal museum” op deze educatiepagina.

Wat is Visual Thinking Strategies?

Visual Thinking Strategies (VTS) is samen te vatten als een ‘kijkles’. Het is een op discussie gebaseerde pedagogische en therapeutische methode om naar kunst te kijken. Het is specifiek ontwikkeld voor Musea, Onderwijs en Zorg. Door middel van deze methode leert de leerling om in een open gesprek verschillen en overeenkomsten waar te nemen, gestructureerd en met gerichte aandacht voor de kunst én elkaar. Onder begeleiding van een gecertificeerde VTS-gespreksleider (opgeleid door VTS Nederland), worden leerlingen uitgenodigd om zonder oordeel te kijken en te luisteren. Hierdoor bouw je voort op elkaars zienswijze. Omdat alle perspectieven waardevol zijn ontstaat zelfvertrouwen, wordt het kritisch denken aangescherpt, de woordenschat verrijkt, wordt een appèl gedaan op creatief, associatief en reflecterend vermogen en verbind de leerling zich persoonlijk met een kunstwerk.

Meer informatie voor docenten

Museumbezoek

Het museumbezoek is het vervolg op de digibordles, die op school is besproken. Na een korte uitleg over de tentoonstelling en de methode VTS, gaan de leerlingen een aantal schilderijen volgens deze methode bespreken. De museumdocent fungeert hierbij als de gespreksleider, die het gesprek opent en leidt door middel van 3 open vragen:

  • Wat gebeurt er in deze afbeelding?
  • Wat maakt dat je dit ziet in deze afbeelding?
  • Wat kunnen we nog meer ontdekken?

De rol van gespreksleider is het gesprek te faciliteren volgens een vast patroon, waardoor de leerlingen worden uitgenodigd en gestimuleerd om het werk goed te bekijken en deel te nemen aan het gesprek. Het gesprek neemt ca 10 tot 15 minuten per schilderij in beslag. Na afloop van deze museumles kan een verwerkende opdracht plaats vinden, op school of in het museum (in overleg met de museumdocent).

Mijn lage land - digitaal museum

Eenmaal terug op school is een direct effect van VTS eenvoudig te toetsen: wat hebben de leerlingen nu eigenlijk gezien tijdens de “kijkles”?  Welk schilderij is de leerlingen het meest bijgebleven? En waarom? Hoe ziet dit schilderij er uit? Een verwerkingsopdracht brengt de gesprekken, die bij de schilderijen zijn gevoerd, nog eens in herinnering.

Voorbeelden van een korte verwerkingsopdracht, waarbij de leerling één van de besproken schilderijen in gedachten neemt, zijn:

  • een gedicht schrijven over het schilderij naar keuze
  • een tekenopdracht: welk detail is de leerling opgevallen? Dit kan worden nagetekend
  • een schilderopdracht: welke kleuren zijn gebruikt in het schilderij naar keuze?
  • een knutselopdracht: welk detail is de leerling opgevallen? Dit kan worden geknutseld met karton en verf

 

Het resultaat van deze verwerkingsopdrachten kunt u fotograferen en sturen naar c.koenjer@wfm.nl , dan is het op deze pagina te zien, in ons “digitaal museum – mijn lage land”.

Hieronder volgen binnenkort de ingezonden werkstukken van Mijn lage land.