STADSMUSEA STAAN SAMEN STERKER

Vijf stadsmusea in Nederland maken in de komende jaren gezamenlijk een serie van vier tentoonstellingen. Het betreft het Stedelijk Museum Zutphen, het Westfries Museum in Hoorn, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Museum Gouda.

In elke aflevering staat een van de vier elementen centraal: Aarde, Water, Lucht en Vuur. De stadsmusea onderzoeken de identiteit van Nederland met deze vier elementen als invalshoek. In elke aflevering wordt een combinatie gemaakt van veertig kunstwerken uit het bezit
van het Rijks, een selectie uit de eigen collectie, een bijdrage van hedendaagse kunstenaars of ontwerpers en een inhoudelijk essay. De tentoonstelling reist langs de vijf musea en wordt telkens regionaal ingekleurd.

SCHATTEN UIT HET RIJKS

De vijf stadsmusea krijgen royaal medewerking van het Rijksmuseum
om hun ambitie vorm te geven. De stadsmusea en het Rijks hebben een afspraak gemaakt met een looptijd van zeven jaar. In die periode kunnen de stadsmusea 160 werken uit het bezit van het Rijks in bruikleen krijgen. Parels van onbekende kunstenaars en onbekend werk van bekende kunstenaars. Per aflevering 40 werken die per locatie steeds minimaal drie maanden te zien zijn. De selectie werken uit het Rijks wordt door de stadsmusea voor elke tentoonstelling aangevuld met kunstwerken uit de eigen collectie en met werk van hedendaagse ontwerpers of kunstenaars.

UNIEK

De vijf musea werken samen in de stichting ‘De vijf samenwerkende musea in Nederland’. Voorzitter Tiana Wilhelm, tevens directeur van
de Musea Zutphen, noemt het initiatief om drie redenen uniek. Wilhelm: “Allereerst is het een langdurige samenwerking van vijf stadsmusea, die zodoende meer kunnen presteren en bereiken dan elk afzonderlijk. Samen bestrijken wij het gehele land. Bovendien laten wij openbaar kunstbezit dat lang niet altijd te zien is, reizen door Nederland.
Ieder van ons houdt de regie in de eigen regio, zodat ons publiek optimaal profiteert en participeert. Hiernaast wordt het nationale debat over de identiteit van Nederland voorzien van een originele invalshoek. Ons land wordt ontleed met behulp van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.”

 

LAGE LANDEN

De titel van de eerste tentoonstelling is “Lage Landen” en gaat op 27 januari voor het publiek in Zutphen open. Er komt een publicatie bij met dezelfde titel. De tentoonstelling omvat 40 werken uit het bezit van het Rijks, uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Aangevuld met werken uit de collectie van Zutphen, met hetzelfde thema. Tevens is er een bijdrage van AtelierNL uit Eindhoven. De ontwerpers van AtelierNL graven letterlijk in de bodem, op zoek naar de kenmerkende aarde kwaliteiten in de omgeving. En Paul Schnabel levert een essay met als vraagstelling:
“Hoe eigenaardig is Nederland?”

Na Zutphen gaat Lage Landen op reis naar Hoorn, Harlingen, Bergen op Zoom en Gouda.

 

LAGE LANDEN IS MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR: