M5

Stichting M5 is een samenwerkingsverband van vijf stadsmusea:
Museum Gouda, het Markiezenhof in Bergen op Zoom,
Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen,
het Westfries Museum in Hoorn en het Stedelijk Museum Zutphen.
Deze musea speuren in het depot van het Rijksmuseum naar
verrassend werk van onbekende meesters en onbekend werk van beroemde schilders.

REIZENDE TENTOONSTELLING

M5 stelt reizende tentoonstellingen samen. In de periode 2018 – 2025 gaat het om vier thematentoonstellingen die in vijf steden, steeds anders, getoond worden. In totaal dus twintig verschillende presentaties. De thematentoonstellingen zijn:

  • LAGE LANDEN
  • KOELE WATEREN
  • HOGE LUCHTEN
  • HETE VUREN

SAMENWERKING

De werkwijze van M5 heeft de volgende kenmerken:

  • Initiatief van onderaf. De bijdrage van het Rijks is faciliterend.
  • Gemeenschappelijke kas voor gezamenlijke uitgaven.
  • Collectiemobiliteit; kunstwerken uit het depot reizen door Nederland.
  • Professionalisering; medewerkers leren van elkaar en van het Rijks.
  • Combinatie van oude kunst met hedendaagse kunstenaars, ontwerpers.

HEDENDAAGS

M5 werkt samen met hedendaagse kunstenaars, ontwerpers,
landschapsarchitecten en filmproducenten om de elementen
Aarde, Water, Lucht, Vuur uit te diepen.
Tijdens Lage Landen is onze partner: Atelier NL uit Eindhoven.
Tijdens Koele Wateren zijn onze partners: LOLA Landscape
Architects uit Rotterdam en Metropolisfilm uit Utrecht.

UNIEK

De vijf musea werken samen in de stichting ‘De vijf samenwerkende musea in Nederland’. Voorzitter Tiana Wilhelm, tevens directeur van
de Musea Zutphen, noemt het initiatief om drie redenen uniek. Wilhelm: “Allereerst is het een langdurige samenwerking van vijf stadsmusea, die zodoende meer kunnen presteren en bereiken dan elk afzonderlijk. Samen bestrijken wij het gehele land. Bovendien laten wij openbaar kunstbezit dat lang niet altijd te zien is, reizen door Nederland.
Ieder van ons houdt de regie in de eigen regio, zodat ons publiek optimaal profiteert en participeert. Hiernaast wordt het nationale debat over de identiteit van Nederland voorzien van een originele invalshoek. Ons land wordt ontleed met behulp van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.”

IDENTITEIT

De vijf stadsmusea onderzoeken de identiteit van Nederland.
De vier elementen vormen hierbij de invalshoek. En bij die
elementen selecteert M5 steeds 40 schilderijen uit het bezit van het Rijksmuseum.

Landschappen
Hoe eigenaardig is Nederland?

Zeegezichten
Hoe maakbaar is Nederland?

Stadsgezichten
Hoe burgerlijk is Nederland?

Taferelen
Hoe gezellig is Nederland?

CATALOGUS

Bij elke tentoonstelling verschijnt een catalogus, met afbeeldingen van en teksten over de schilderijen uit het depot van het Rijks.
De catalogus van Lage Landen bevat tevens een essay van Paul Schnabel en die van Koele Wateren een essay van James Kennedy.

MEDE DANKZIJ

Het initiatief van M5 wordt gesteund door:
Mondriaanfonds, VSB fonds, Zabawas,
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Janivo Stichting,
BankGiroLoterij, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Gravin van Bylandt Stichting, Cultuurfonds BPD,
BNG Cultuurfonds, Hendrik Mullerfonds, Gifted Art.